Informācija par klubu

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT

(Vārdi izgaist, rakstītais paliek, latīņu val.)

Pasaulē ir daudz dažādu klubiņu, bet Motoklubs HERMEJS ir tikai viens!

MC HERMEJS ir dibināts 1998.gada 1.jūnijā. Kluba dibinātāji ir Kluba Vecbiedri, kuri izveidoja motoklubu HERMEJS, ar personisku paraugu, darbiem un viediem padomiem turpinot kopt motociklistu tradīcijas. Tā izveidotāji bija visnotaļ cienījami sabiedrības pārstāvji no biznesa, valsts pārvaldes, radošo profesiju un cienījamo veselības darbinieku sfēras. MC HERMEJS apvieno džentlmeņus, kuri neglābjami mīl motociklus, benzīna smaržu, brīvību un piedzīvojumus.
KLUBA DIBINĀTĀJI bija vienpadsmit. Gadu gaitā kluba biedru skaits ir bijis mainīgs. Taču viena pazīme tiem ir kopīga – radoši, aktīvi ļaudis, kuriem brīva laika pavadīšana ir ceļojumi un izbraucieni ar motocikliem.
2024.gadā svinam savu 26. gadskārtu. Ja pats esi ieinteresēts, radošs, piedzīvojumu kārs, ar aktīvu dzīves pozīciju un, galvenais, motocikla braucējs, raksti!
Kontaktinformācija:
Hermejs.mc.latvija@gmail.com