Informācija par klubu

Pasaulē ir daudz dažādu klubiņu,
bet Motoklubs HERMEJS ir tikai viens!

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT
(Vārdi izgaist, rakstītais paliek, latīņu val. )

MC Hermejs ir dibināts 1998.gada 1.jūnijā. Kluba dibinātāji ir Kluba Vecbiedri, kuri izveidoja motoklubu “Hermejs”, ar personisku paraugu, darbiem un viediem padomiem turpinot kopt motociklistu tradīcijas. Tā izveidotāji bija visnotaļ cienījami sabiedrības parstāvji no biznesa, valsts pārvaldes, radošo profesiju un cienījamo veselības darbinieku sfēras. MC HERMEJS apvieno džentlmeņus, kuri neglābjami mīl motociklus, benzīna smaržu, brīvību un piedzīvojumus.

KLUBA DIBINĀTĀJI bija vienpadsmit. Gadu gaitā kluba biedru skaits ir bijis mainīgs. Taču viena pazīme tiem ir kopīga – radoši, aktīvi ļaudis, kuriem brīva laika pavadīšana ir ceļojumi un izbraucieni ar motocikliem. 2018.gada svinam savu 20. gadskārtu. Ja pats esi ieinteresēts, radošs, piedzīvojumu kārs, ar aktīvu dzīves pozīciju un galvenais motocikla braucējs, raksti.

Informācija par MC HERMEJS MC

Kontaktinformācija:
MCHermejs@gmail.com
https://www.facebook.com/mc.hermejs